Mikä yhdenvertaisuus.fi?

Ajankohtaista

Yhdenvertaisuusvaltuutetun tekemä kyselytutkimus vammaisten ihmisten kokemasta syrjinnästä antaa karun kuvan vammaisten arjesta ja asemasta yhteiskunnassa. Vastaajista yli 60 prosenttia kertoo kokeneensa syrjintää viimeisen vuoden aikana. Asenneilmapiiriä vammaisia kohtaan pidetään Suomessa huonona tai erittäin huonona. Vammaisten ihmisten osallistuminen työmarkkinoille on vähäistä, vaikka heillä on verrattain hyvä koulutustaso. Lähes puolet valtuutetun verkkokyselyyn vastanneista on eläkkeellä.
Työsuojeluviranomainen valvoi touko–kesäkuussa tehostetusti työpaikkailmoituksissa ilmenevää työsyrjintää Etelä-Suomessa. Tulos: 60 ilmoituksessa oli hakukriteereinä perusteita, joiden voidaan katsoa olevan syrjiviä. Useimmissa näistä hakijalta edellytettiin Suomen kansalaisuutta, suomen äidinkieltä tai tiettyä ikää, ilman että tähän oli hyväksyttävää työstä johtuvaa perustetta.
Syrjinnästä vapaa alue -kampanjan tietoiskuja ja vinkkejä julkaistaan viikoittain vuoden loppuun saakka. Ota hyvät käytännöt haltuun, jaa niitä ja seuraa sivuamme! Kampanjan taustalla ovat oikeusministeriö, Allianssi, Fimu, Seta, Ihmisoikeusliitto ja Vammaisfoorumi.
Oikeusministeriö on käynnistänyt hankkeen, jonka tavoitteena on edistää hyviä suhteita eri väestöryhmien välillä paikkakunnilla, joilla asuu turvapaikanhakijoita.
Oikeusministeriön teettämän selvityksen mukaan vihapuhe ja häirintä vaikuttavat kohteeksi joutuneiden henkilöiden turvallisuuden tunteeseen. Vihapuheella oli myös vaikutusta psyykkiseen terveyteen ja viranomaisluottamukseen. Selvityksen kohderyhmänä olivat vähemmistöryhmiin kuuluvat henkilöt: maahanmuuttajat, romanit, saamelaiset, vammaiset henkilöt, uskonnollisiin vähemmistöihin ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat.
Vuoden 2015 alusta voimaan tullut yhdenvertaisuuslaki velvoittaa valtion ja kuntien lisäksi koulutuksen järjestäjät ja työnantajat tekemään yhdenvertaisuussuunnitelmat ja edistämään yhdenvertaisuutta.
Uusi yhdenvertaisuuslaki tuli voimaan vuoden 2015 alussa. Esite lain sisällöstä ja tarkoituksesta on juuri valmistunut.
Romaniasiain neuvottelukunta on myöntänyt vuoden 2015 Paarkiba –tunnustuksen oikeusministeriön erityisasiantuntija Sinikka Keskiselle. Tunnustus myönnettiin Sinikka Keskisen työstä romaniväestön yhdenvertaisuuden edistämisestä julkisissa palveluissa ja viranomaistoiminnassa sekä romaniväestön järjestötoimintaan osallistumisen kehittämisestä.
Vantaa-info kerää tietoa esteettömistä ja esteellisistä paikoista Vantaalla. Kerro missä on helppo asioida tai minne et pääse.
Gallupissa on kysytty myös yli 80-vuotiailta, onko kaikilla ihmisarvo, syrjiikö yhteiskunta, ovatko palvelut sopivia ja näkyvätkö vähemmistöt yhteiskunnassa riittävästi
RSS ATOM