Good Relations

Hanke sai rahoitusta Euroopan unionin ohjelmasta Fundamental Rights and Citizenship. Hankkeen toimikausi oli 1.11.2012 - 31.10.2014.

Good Relations -hanketta koordinoi sisäministeriö. Hankekumppaneita olivat:

Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO
Uudenmaan, Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen ELY-keskukset
Ruotsin työministeriö
Pohjois-Irlannin etnisten vähemmistöjen neuvosto NICEM

Good Relations -hankkeen (2012-2014) tavoitteena oli torjua rasismia, muukalaisvihaa, romanivastaisuutta ja muuta vastaavaa suvaitsemattomuutta edistämällä väestöryhmien välisiä hyviä suhteita. Lisäksi hankkeen tarkoituksena oli löytää hyville suhteille määritelmä, laatia hyvien suhteiden indikaattorit, testata niitä ja levittää niihin liittyvää tietoa ja tuloksia kansallisesti sekä EU-jäsenmaihin.

Hyvien suhteiden indikaattorit

Indikaattorityön taustalla oli Isossa-Britanniassa vuonna 2010 julkaistu hyvien suhteiden mittaristo (Good Relations Measurement Framework; Equality and Human Rights Commission). Indikaattorityön lähtökohtana oli neljä näkökulmaa:

• asenteet
• henkilökohtainen turvallisuus
• vuorovaikutus muiden kanssa
• osallistuminen ja vaikuttaminen

Tutustu indikaattoreihin: Hyvien suhteiden indikaattorien laatiminen (pdf)

Käytännönläheinen opas paikallistasolle

Hyvien suhteiden viitekehyksen lisäksi hankkeessa julkaistiin käytännönläheinen opas paikallistason toimijoille, kuten viranomaisille, kuntien työntekijöille, opettajille ja poliisille. Opas on julkaistu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi ja siinä esitellään erilaisia käytännön menetelmiä hyvien suhteiden edistämiseksi. Hankkeen lopuksi järjestettiin konferenssi, johon osallistui edustajia 15 EU-jäsenmaasta.

Kuka muu muka?! -opas (pdf, suomi / ruotsi)
Toolkit for promoting good relations (pdf, englanti)

Lue lisää täältä!