Muita hankkeita ja kampanjoita

Tältä sivulta löydät linkkejä ja lisätietoa ajankohtaisista hankkeista ja kampanjoista Suomessa ja ulkomailla. Sivuston ylläpitoon (yhdenvertaisuus(a)intermin.fi) voi lähettää vinkkejä käynnissä olevista yhdenvertaisuuteen ja syrjimättömyyteen liittyvistä hankkeista.


 

PAKE -hanke (1.1.-31.12.2012)

PAKE- Pakolaisten asumisen keskittyminen -hankkeen tavoitteena oli edistää pakolaisten kotoutumista ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia. Tarkoitus oli luoda malleja, joilla ehkäistään asumisen keskittymistä matalan sosio-ekonomisen statuksen asuinalueille. Asumisen keskittymistä ehkäisemällä torjutaan siitä aiheutuvia haittoja, kuten kielen ja tapakulttuurin omaksumisen vaikeuksia, leimautumista huono-osaisuuteen ja nuorten näköalattomuutta tulevaisuuden suhteen.

 

Lisää PAKE-hankkeesta

PEPP-hankeessa (1.5.2009-30.6.2011) luotiin positiivista erityiskohtelua sisältävä paluumuuttomalli

PEPP-hanke kehitti haavoittuviin ryhmiin kuuluvien pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vapaaehtoisen paluun tukimuotoja: paluuprosessin tiedotus ja neuvonta sekä uudelleenintegroitumisen tukitoimet. Hanke on tuotti myös kirjan Suomessa viimeisten 20 vuoden aikana toteutettujen paluuhankkeiden hyvistä käytännöistä sekä haavoittuvien ryhmien erityistarpeista.

Lue lisää PEPP-hankkeesta

EU-lippu

VAPAA-hankkeessa luotiin malli vammaisten pakolaisten kotoutumisen edistämiseksi

Sisäasiainministeriö ja Pirkanmaan ELY-keskus kehittivät vammaisten pakolaisten työvoimapoliittista koulutusta.
Lue uutiskirje 1/2010

SPR:n Ydin-hanke kehitti järjestöjen yhdenvertaisuussuunnittelua

Ydin-hanke tuotti koulutusmateriaaleja kolmannen sektorin toiminnan saavutettavuuden ja esteettömyyden kehittämiseksi.
Tutustu oppaaseen Saavutettavuus verkkopalveluissa (pdf)
Lue lisää Ydin-hankkeesta SPR:n sivuilta