Syrjintä ei kuulu pelikentille!

Syrjinnästä vapaa alue -kortti

Käynnistä Reilu Peli -keskustelu seurassasi

Syrjinnästä vapaa alue -kampanja haastaa urheilun jäsenjärjestöjä ja muita toimijoita julistautumaan syrjinnästä vapaaksi. Syrjinnästä vapaaksi alueeksi julistautuminen merkitsee syrjinnän vastustamista, siihen puuttumista sekä ihmisten yhdenvertaisuuden tunnustamista.

Urheilun lajiliitot ovat vuonna 2004 hyväksyneet Reilu Peli –periaatteet ja nyt tavoitteena on nostaa esille jokaisen liikkujan ja urheilijan oma vastuu yhdenvertaisuuden toteutumisesta. Urheilun kentillä on tehty paljon erilaisia eettisiä ja yhdenvertaisuushankkeita, joiden avulla on päästy konkreettisiin tuloksiin. Esimerkkeinä tällaisista ovat mm. Nuori Suomi ry:n luomat pelisääntökeskustelut lasten liikuntaan, Jalkapallon pelaaja-yhdistyksen ”Welcome to Finland” –paketti Suomeen tuleville ulkomaalaispelaajille, koripallossa toteutetut ”Heads Up” –koulutukset ja useat muut lajiliittojen toteuttamat yhdenvertaisuushankkeet.

Lajiliitot ja seurat ovat myös työllistäjiä ja jokaisen työyhteisön tulee kiinnittää huomioita ilmapiiriin ja yhdenvertaisuuteen. Kampanjan tavoitteena on myös lisätä seuroissa
ja liitoissa käytäviä Reilu Peli –keskusteluja, jotka kuuluvat yhteiskuntavastuulliseen toimintaan.

Kampanjan suojelijoina ja eteenpäin viejinä ovat ihmisten sydämiin juossut ja tanssinut Wilson Kirwa sekä kansanedustaja Juha Mieto ja Taitoluisteluliiton puheenjohtaja Susanna Rahkamo.

Vinkkejä Reilu Peli -keskusteluun

Syrjinnästä vapaa alue -julistautumislomake

Yhdenvertainen urheilu -tietopankki

Lisätietoja: Karoliina Ketola, etunimi.sukunimi@valo.fi