Yhdenvertaisuus nuorisotyössä

Yhdenvertaisuus nuorisotyössä 

 

Yhdenvertaisuudessa on kyse eriarvoisuuksien tasoittamisesta, kaikkien ihmisten yhdenvertaisista mahdollisuuksista ja oikeuksista osallistua, kehittyä ja saada palveluita.

Kaikilla nuorilla tulisi olla mahdollisuus itse valita, mihin vapaa-ajan harrastukseen tai -toimintaan osallistuu. 

Yhdenvertaisten mahdollisuuksien takaaminen ei tarkoita samanlaista kohtelua kaikille, sillä nuorten lähtökohdat ja mahdollisuudet osallistua nuorisotoimintaan vaihtelevat yksilöllisesti. Nuorten osallistumista voivat vaikeuttaa fyysiset esteet, nuorten tai nuorten perheiden sosioekonomiseen asemaan liittyvät eriarvoisuudet sekä oletukset ja kokemukset asenteellisuudesta ja rasismista.  

Yhdenvertaisuuden edistäminen nuorisotyössä edellyttää organisaatiolta ja yksittäiseltä nuorisotoimijoilta valmiutta tarkastella omia arvoja, toimintatapoja ja ajatusmaailmaa. Yhdenvertaisuuden edistäminen on nuorisotoiminnan kokonaisvaltaista kehittämistyötä, johon organisaation kaikki tasot ja toimijat sitoutuvat. Valmista ei tarvitse tulla heti, yhdenvertaisuuden edistäminen etenee askel askeleelta. 

Yhtä oikeaa tapaa yhdenvertaisuuden edistämiseksi ei ole: yhdenvertaisuussuunnitelma, globaalikasvatusmenetelmien käyttäminen osana nuorisotyötä tai nuorten kanssa yhteisesti sovitut yhdenvertaisen toiminnan pelisäännöt ovat kaikki hyviä keinoja.

Lisää tietoa yhdenvertaisuudesta nuorisotyössä löydät Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssin sivuilta.