TRUST- hanke

TRUST – Hyvät väestösuhteet Suomessa on hanke, joka pyrkii edistämään eri väestöryhmiin kuuluvien ihmisten yhteiseloa ja luottamusta heidän välillään paikallisella ja valtakunnallisella tasolla. Hanke on kolmivuotinen ja sitä toteutetaan ajalla 1.1.2016–31.12.2018. Toteutuksesta vastaa oikeusministeriön demokratia- kieli- ja perusoikeusasioidenyksikkö yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön sekä etnisten suhteiden neuvottelukunnan (ETNO), eri järjestöjen ja maahanmuuttoviraston kanssa.

TRUST -HANKEEN TAVOITTEET

Hankkeen tavoitteena on

 • kehittää toimintamalleja hyvien väestösuhteiden edistämiseksi alueellisella ja paikallisella tasolla erilaisten toimijoiden hyödynnettäväksi;
 • lisätä tietoisuutta yhdenvertaisuudesta ja laajemmin perus- ja ihmisoikeuksista viranomaisten ja turvapaikanhakijoiden keskuudessa;
 • tunnistaa varhaisessa vaiheessa väestöryhmien välisten jännitteiden kehittymistä;
 • ennalta ehkäistä konflikteja ja parantaa väestösuhteita.

TRUST -hanketta toteutetaan seitsemällä pilottipaikkakunnalla:

 1. Forssa*
 2. Huittinen
 3. Lieksa
 4. Nurmijärvi
 5. Oulu
 6. Tampere
 7. Tornio

* Hanke aloitti alunperin Raaseporissa, mutta sen toiminnot siirtyivät Forssaan syksyllä 2017.

Paikalliseti vastaanottokeskukset, maahanmuuttajayhteisöt sekä alue-Etnot ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita.

TOIMENPIDEKOKONAISUUDET

Hanke koostuu kolmesta vaiheesta, joiden kautta sekä kehitetään toimintamalleja hyvien väestösuhteiden kehittämisestä paikallisesti että levitetään tietoa yhdenvertaisuudesta.

TRUST:n ensimmäisessä vaiheessa (kevät – syksy 2016) järjestetiin pilottikoulutuksia yhdenvertaisuudesta, perusoikeuksista, vuorovaikutuksesta ja syrjimättömyydestä hankkeeseen hakeneissa vastaanottokeskuksissa. Koulutukset suunnattiin sekä vastaanottokeskuksissa toimiville työntekijöille, vapaaehtoisille ja muille sidosryhmille että turvapaikanhakijoille.

Toisessa vaiheessa hanke kartoittaa väestösuhteita valituilla paikkakunnilla. Kartoitus on ensimmäinen laatuaan ja siihen kuuluu seitsemän paikkakuntaa ympäri Suomea. Sillä pyritään saamaan tietoa ihmisten osallisuuden ja turvallisuuden kokemuksista omalla asuinpaikkakunnillaan. Kartoitus julkaistaan valtakunnallisesti toukokuussa 2017

TRUST:n kolmas vaihe (2017 –) keskittyy mm. kartoituksen tulosten perusteella kehittämään ja testaamaan paikallistasolla erilaisia myönteisen vuorovaikutuksen ja vuorovaikutuksen malleja. Esimerkkejä testattavista malleista: tempaukset, vapaaehtoistyön mallit, harrastusmahdollisuudet, some –kampanjat jne.

HANKKEEN RAHOITUS

Hanke saa rahoitusta hankkeessa mukana olevilta ministeriöiltä.
 

LISÄTIETOJA HANKKEESTA

 • hankekoordinaattori Mia Luhtasaari (mia.luhtasaari(at)om.fi) / puh. 029 515 0130
 • hankepäällikkö Katriina Nousiainen (katriina.nousiainen(at)om.fi) / puh. 029 515 0275