YES - Yhdenvertaisuus etusijalle

Yhdenvertaisuus etusijalle -hankkeen logo


YES-hankkeessa olivat mukana:

Sisäministeriö
Työ- ja elinkeinoministeriö
Oikeusministeriö
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Puolustusvoimien Pääesikunta
Sosiaali- ja terveysministeriö
Etnisten suhteiden neuvottelukunta
Romaniasioiden neuvottelukunta
Vammaisfoorumi ry
Seta ry
Allianssi ry
Suomen Islam-seurakunta
Saamelaiskäräjät
Samisoster ry
Suomen Islamilainen Neuvosto (SINE)
Ihmisoikeusliitto
Vähemmistövaltuutettu
Lapsiasiavaltuutettu


 

EU:n Progress-ohjelman logoEuroopan unionin logo

Yhdenvertaisuus etusijalle (YES) -hanke oli kansallinen syrjinnän vastainen toimintaohjelma. Hanketta toteutettiin marraskuusta 2007 helmikuuhun 2015 yhteistyössä eri ministeriöiden sekä syrjinnän vaarassa olevia ryhmiä edustavien kattojärjestöjen ja neuvottelukuntien kanssa.

Hankkeen tavoitteena oli kasvattaa tietoisuutta ja valmiuksia yhdenvertaisen kohtelun ja syrjimättömyyden toteutumiseksi sekä edistää monimuotoisuuden hyväksymistä yhteiskunnassa.

Hanke saa rahoitusta EU-komission PROGRESS-ohjelman (2007-2013) syrjimättömyys-toimintalinjasta sekä hankkeessa mukana olevilta ministeriöiltä ja puolustusvoimilta.
 


YES-hankkeen tuloksia

 

YES-hankkeen aikana syntyneistä tuloksista voit lukea teemoittain hankkeen alasivuilta

 


Hankkeen koordinaatio ja yhteystiedot

YES-hanketta koordinoi sisäministeriön oikeusyksikkö 31.12.2014 saakka, jolloin yhdenvertaisuusasiat siirtyivät oikeusministeriön demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikköön.


Jos sinulla on kysyttävää hankkeen aikana toteutetuista hankekokonaisuuksista tai materiaaleista, voit olla yhteydessä oikeusministeriöön:
- hankepäällikkö Katriina Nousiainen (katriina.nousiainen(a)om.fi): hankkeen koordinaatio