Kirjasto

Tältä sivulta löytyy aakkosjärjestyksessä yhdenvertaisuuden edistämiseen ja monimuotoisuuteen liittyviä materiaaleja. Syrjintään liittyvät tutkimukset löytyvät sivulta "Syrjinnän seuranta" (ks. vasen sivuvalikko).


A-G

 

Aito yhdenvertaisuus koulussa - syrjinnän vastainen pedagogiikka
YES5- ja YES6- hankkeissa kehitetty materiaali opettajankoulutukseen. Tekijät: Mirja-Tytti Talib ja Tuija Itkonen, Sisäasiainministeriön julkaisuja 24/2013
(pdf)

 

Alueellinen yhteistyö suvaitsemattomuutta vastaan. Hyviä esimerkkejä Ruotsin kuntien valmiudesta torjua muukalaisvihaa.
Expo-säätiö, Good Relations -hankkeessa (2012-2014) laadittu julkaisu.
(pdf) suomi / svenskaAsiakaspalvelu
Yhdenvertaisuus asiakaspalvelussa - opas ravintoloiden ja ravintolassa työskentelevien henkilöiden oikeuksista ja velvollisuuksista asiakaspalvelussa
(pdf) suomi / ruotsi /englanti 
 

Erityisluokka elämänkulussa - Selvitys peruskoulussa erityisluokalla opiskelleiden vammaisten, romaniväestöön kuuluvien ja maahanmuuttajataustaisten nuorten aikuisten koulutus- ja työelämäpoluista
Anna-Maija Niemi, Reetta Mietola ja Jenni Helakorpi, Sisäasiainministeriön julkaisuja 1/2010
(pdf)

H-N

 

Hyvien suhteiden indikaattorien laatiminen. Viitekehysasiakirja.
Good Relations -hankkeessa (2012-2014) laadittu viitekehysasiakirja.
(pdf) suomi / svenska / english

 

Kohti monimuotoisuutta - vähemmistöt, syrjintä ja syrjimättömyys Suomessa
Seis -projektin tuottama koulutusmateriaali vähemmistö- ja syrjintäkysymyksiä käsittelevälle opettajalle tai kouluttajalle
koulutusmateriaali (pdf)
koulutusmateriaalin kalvot

 

Kop kop- Pääseekö sisään? Yhdenvertaisen järjestötoiminnan opas urheilu- ja nuorisojärjestöille
YES4-hankkeessa laadittu opas järjestöille.
(pdf) suomi

 

Kuka muu muka?! Opas hyvien suhteiden edistämiseen ja muukalaisvihan torjumiseen.
Good Relations -hankkeessa (2012-2014) laadittu opas paikallistason toimijoille.
(pdf) suomi / svenska
Selailtava e-julkaisu (suomi)

 

Local level indicators for Good Relations: Exemplary list of survey questions for local actors developed in Finland.
Good Relations -hankkeessa (2012-2014) laadittu kyselytutkimusrunko hyvien suhteiden seuraamiseksi (työversio).
(pdf) english

 

Menestystä monimuotoisuudesta - elinvoimaa erilaisuudesta. Hyviä käytäntöjä monimuotoisuuden johtamiseen
YES-hankkeessa tuotettu opas monimuotoisuusjohtamisen kehittämiseen.
(pdf) suomi / svenska
Tiivistelmä englanniksi (pdf)

 

Monimuotoisuus - työelämän mahdollisuus. Opas yhdenvertaisuuden edistämiseen ja syrjinnän torjumiseen työpaikalla.
YES-hankkeessa laadittu opas koko työyhteisölle.
(pdf) suomi / selkokielisvenska / English / sápmi / на русский
(rtf) suomi / selkokielisvenska / English / sápmi / на русский
 

Muutu. Puutu. - Oppilaitoksen yhdenvertaisuusopas
Seis -projektissa laadittu opas opettajille ja opettajiksi opiskeleville.
(pdf) suomi / ruotsi

O-S

 

Oletko kokenut syrjintää tai rasismia?
Join -projektissa laadittuja ohjeita ja yhteystietoja syrjintä- ja rasismirikosten uhreille (pdf).
suomeksi - ruotsiksi - englanniksi - venäjäksi - somaliksi - arabiaksi

Oppia kaikille! Yhdenvertaisuussuunnittelun opas oppilaitoksille
Yhdenvertaisuus Etusijalle -hankkeessa laadittu opas oppilaitosten yhdenvertaisuustyöhön.
(pdf)
 

Osallisuus, monimuotoisuus ja yhdenvertaisuus julkishallinnon palveluissa
Kokemuksia Yhdenvertaisuus Etusijalle -hankkeessa testatuista osallisuuden malleista
(pdf)


Poliisi ja syrjintä
SEIS-hankkeen laatima esite poliiseille syrjinnän tunnistamisesta.
(pdf)

 

Romanien asuminen ja yhdenvertaisuus
Sinikka Törmä, Kari Huotari, Kati Tuokkola. Ympäristöministeriön raportteja 8/2012.
(pdf)

 

Romanipoliittisen ohjelman toimeenpanon ohjaus ja seuranta. Työryhmän raportti
Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:48.
suomi - ruotsi - englanti
 

Selvitys syrjinnän vastaisen pedagogiikan keinoista ja käytännöistä
Elina Renko, Liisa Larja, Karmela Liebkind, Emilia Solares, 2012, Sisäasiainministeriön julkaisuja 20/2012.
Opettajille ja muille opetusalan ammattilaisille suunnatussa selvityksessä käsitellään niitä pedagogisia keinoja, joilla voidaan ehkäistä erilaisia syrjinnän muotoja.
(pdf)

 

Sinä ja syrjintä
SEIS-hankkeen tuottama opas syrjintää kokeneille.
(pdf)

 

Sosiaali- ja terveydenhuolto ja syrjintä
SEIS-hankkeen tuottama opas sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille.
(pdf)

 

Syrjinnän vastainen käsikirja
Kansainvälisen siirtolaisjärjestön IOM:n laatima käsikirja.
(pdf)

 

T-Ö

 

Toolkit for promoting good relations. Examples from the Good Relations Project. 
Good Relations -hankkeen (2012-2014) tuottama julkaisu paikallistason toimijoille.
(pdf) english

 

Toteutumattomat oikeudet
Yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuoden (2007) aikana laadittu reportaasi järjestöissä ja yhdenvertaisuutta valvovissa toimielimissä koetuista toteutumattomista oikeuksista.
(pdf)

 

"Usein joutuu miettimään, miten pitäisi olla ja minne olla menemättä" - Selvitys vihapuheesta ja häirinnästä ja niiden vaikutuksista eri vähemmistöryhmiin
koko selvitys (pdf)

infografiikka selvityksen tuloksista ja suosituksista (pdf)

 

Yhdenvertaisuuden arvioinnin työkalu
Oikeusministeriön julkaisema yhdenvertaisuuden arvioinnin työkalu löytyy sähköisenä työkaluna Finlex-palvelussa: http://yhdenvertaisuus.finlex.fi/
sekä tulostettavana versiona (pdf): suomi  /  ruotsi  / englanti

 

Yhdenvertaisuuden periaatteet
Join In -projektissa laaditut periaatteet yhdenvertaisuuden valtavirtaistamiseksi:
(word) suomi / englanti

 

Yhdenvertaisuus -julkaisusarja, osat 1-3
YES6-hankkeen tuottamissa julkaisuissa kuvataan vähemmistöjen emansipaation historiaa (osa1), vähemmistöjen syrjintäkokemuksia (osa2) sekä hyviä käytäntöjä yhdenvertaisuuden edistämiseen (osa3).

Osa1: Arvon mekin ansaitsemme - Näkökulmia osallisuuden historiaan (pdf)
Villa Susan (toim.), Ekholm Elina, Friman Maria, Förbom Jussi, Lehtola Veli-Pekka, Leppäkorpi Mervi, Mahlamäki Pirkko,Pirttijärvi Anssi, Teir Philip. Sisäministeriön julkaisut 9/2014.

Osa2: Valehtelisin jos väittäisin - Syrjintä ja syrjimättömyys Suomessa (pdf)
Villa Susan (toim.), Aaltonen Milla, Förbom Jussi, Honkasalo Veronika, Leppäkorpi Mervi. Sisäministeriön julkaisut 10/2014.

Osa3: Pidä huolta - esimerkkejä yhdenvertaisuuden edistämisestä (pdf)
Villa Susan (toim.), Artemjeff Panu, Förbom Jussi, Leppäkorpi Mervi. Sisäministeriön julkaisut 11/2014.

Artikkeli Syrjinnästä vapaasta alueesta

 

Yhdenvertaisuuslaki:

Esite uudesta yhdenvertaisuuslaista (2015) (pdf)
suomi / ruotsi / englanti / pohjoissaame / inarinsaame / koltansaame

SEIS –projektin laatima esite yhdenvertaisuuslaista (2004) (pdf)
suomi / ruotsi / englanti / saame / arabia / somali / venäjä / ranska / espanja

 

Yhdenvertaisuussuunnitelma:
Sisäasiainministeriön suositukset 2010: suomi, ruotsi ja saame
Työministeriön suositukset 2007: suomi, ruotsi ja saame

 

Yhdenvertaisuussuunnittelun opas
Sisäasiainministeriön julkaisu 10/2010. Opas on tarkoitettu yhdenvertaisuussuunnitelmia tekevien viranomaisten tueksi. Opas sisältää tietoa yhdenvertaisuuslainsäädännöstä sekä esimerkkejä yhdenvertaisuussuunnitteluprosessista ja yhdenvertaisuuskysymyksistä eri ryhmien osalta.
(pdf) suomi, ruotsi, englanti

 

Yhdenvertaisuusvaikutusten arvioinnin ohje (pdf)
Sisäministeriön julkaisut 13/2014. YES4-hankkeen tuottamassa oppaassa esitellään näkökulmia ja menetelmiä yhdenvertaisuusvaikutusten arviointiin säädösvalmistelussa.

 

Yhteiset kentät? Puheita ja tekoja vähemmistöihin kuuluvien nuorten yhdenvertaisen liikunnan ja urheilun edistämiseksi
Pekka Junkala & Kirsi Lallukka, 2012. Sisäasiainministeriön julkaisu 1/2010. Raportissa selvitetään yhdenvertaisuuden esteitä ja syrjintää etnisen alkuperän tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella liikunnan kansalaistoiminnassa.
(pdf)