Syrjinnän seuranta

LISÄTIETOJA

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnasta (...)
Ihmisoikeussopimuksista (UM)
Euroopan perusoikeusvirastosta (FRA)
Tasa-arvotiedon keskuksesta (Minna)

MUUTA LUETTAVAA

PDF-tiedostoSyrjinnän seuranta Suomessa (1.1 MB)
Työhallinnon julkaisuja 2007
PDF-tiedostoEuropean Handbook on Equality Data (913 kB)
European comission 2007

Tälle sivulle kerätään tutkimus/selvitys- ja tilastotietoja syrjinnän määrästä, sen eri muodoista, syistä ja seurauksista Suomessa. Sivun ylläpidosta vastaa oikeusministeriön koordinoima syrjinnän seurantaryhmä, jonka toimintaan osallistuu eri viranomaistahojen, tutkimuslaitosten, kansalaisjärjestöjen sekä yhdenvertaisuus-, tasa-arvo- ja itsehallintoelinten edustajia.

Syrjinnän seuranta on osa perusoikeuksien toteutumisen seurantaa ja sillä tuetaan kansainvälisten ihmisoikeussopimusten toimeenpanoon ja valvontaan liittyviä toimenpiteitä.

Syrjintää koskevaa tietoa jaotellaan kolmeen eri luokkaan seuraavin perustein:

1. Subjektiiviset syrjintäkokemukset

2. Ilmoitetut syrjintätapaukset

UUSIA TUTKIMUKSIA:

Tihveräinen, Tero (2015) Poliisin tietoon tullut viharikollisuus Suomessa 2014
Poliisiammattikorkeakoulun katsauksia 8/2015

Tihveräinen, Tero (2013) Poliisin tietoon tullut viharikollisuus Suomessa 2012
Poliisiammattikorkeakoulun katsauksia 2

Katso lisää

3. Syrjintätuomiot

UUSIA TUTKIMUKSIA:

Syrjintä Suomessa - Tietoraportti 2014
Eri toimijoiden keräämää tietoa syrjintäkokemuksista, syrjintäilmoituksista ja siitä, millaista syrjintää Suomessa ilmenee.
Sisäministeriön julkaisu 7/2014

Aaltonen, M; Heino, P; Villa, S. 2013: "Riiteleminen on pienelle ihmiselle raskasta" - Selvitys syrjinnän uhrien oikeusturvakeinojen saavutettavuudesta ja vaikuttavuudesta
Sisäasiainministeriön julkaisu 13/2013

Katso lisää