Oppaita yhdenvertaisuuden kehittämiseen

Yhdenvertaisuussuunnittelun opas (pdf-tiedosto, muotoiltu)

 

 

 

 

 

Yhdenvertaisen järjestötoiminnan opas urheilu- ja nuorisojärjestöille
Kunskap för alla! Handbook i likabehandlingsplanering i läroanstalter
Education for all!
Yhdenvertainen urheilu -tietopankin linkki

Yhdenvertaisuussuunnittelun opas

 

Yhdenvertaisuussuunnitteluoppaan tarkoituksena on tukea viranomaisia yhdenvertaisuussuunnitelmien laatimisessa. Opas on laadittu yhdenvertaisuussuunnitelmien yleisten suositusten pohjalta. Yleiset suositukset sekä oppaan on laatinut sisäasianministeriön asettama työryhmä, johon osallistui eri viranomaistahojen, kansalaisjärjestöjen, yhdenvertaisuus-, tasa-arvo- ja itsehallintoelinten edustajia.

- Opas suomeksi muotoiltu (pdf) / esteetön (word)

- Opas ruotsiksi muotoiltu (pdf)

- Opas englanniksi muotoiltu (pdf)


 

Kop kop - Pääseekö sisään?

Yhdenvertaisen järjestötoiminnan opas urheilu- ja nuorisojärjestöille

Tämä opas tarjoaa konkreettisia välineitä urheilu- ja nuorisojärjestöille yhdenvertaisten ja tasa-arvoisten vapaa-ajan mahdollisuuksien edistämiseksi. Opas on suunnattu kaikille järjestöjen luottamus- ja toimihenkilöille. Tässä oppaassa keskitytään siihen, miten luottamus- ja toimihenkilöt voivat päätöksillään vaikuttaa järjestörakenteiden ja järjestön yhteisten käytäntöjen yhdenvertaisuuteen.

Opas suomeksi muotoiltu (pdf)

Opas ruotsiksi muotoiltu (pdf)

Opas englanniksi muotoiltu (pdf)


 

Oppia kaikille! Yhdenvertaisuussuunnittelun opas oppilaitoksille
 

on tarkoitettu yhdenvertaisuussuunnitelmia tekevien toisen ja korkea-asteen oppilaitosten tueksi. Se sisältää tietoa yhdenvertaisuuteen liittyvästä lainsäädännöstä, konkreettisia esimerkkejä suunnitelman laatimisesta ja tavoitteenasettelusta sekä sisällöistä.

Opas on laadittu osana Yhdenvertaisuus Etusijalle (YES) -hanketta, joka saa rahoitusta mm. EU:n komission PROGRESS -ohjelmasta.

Oppaan painoversiota voi tilata osoitteesta: yhdenvertaisuus@intermin.fi

Opas suomeksi muotoiltu (pdf)

Opas ruotsiksi muotoiltu (pdf)

Opas englanniksi muotoiltu (pdf)

 


Yhdenvertaisuussuunnittelun opas yksityiselle sektorille


Opas yritysten yhdenvertaisuussuunnitteluun tuotettiin osana YES – Yhdenvertaisuus Etusijalle – hanketta, joka on saanut rahoitusta Euroopan yhteisöjen työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevasta PROGRESS-ohjelmasta.

Oppaan julkaisi Suomen yritysvastuuverkosto Finnish Business and Society osana Monimuotoisuusverkostonsa toimintaa.

 

- Opas suomeksi (pdf)

 


 

Ohje työpaikan yhdenvertaisuussuunnitelman laatimiseen


(Oppaan laatineet yhteistyössä: SAK, AKAVA, STTK, Ihmisoikeusliitto, Näkövammaisten keskusliitto, Seta ja Allianssi)

Ohje suomeksi (pdf)

 

 


 

Tietopankki yhdenvertaisuuden edistämiseen urheilun lajiliitoissa ja urheiluseuroissa

 

YES7-hankkeessa tuotettu tietopankki antaa urheilun lajiliitoille ja urheiluseuroille eväitä edistää yhdenvertaisuutta organisaation sisällä ja kaikessa toiminnassaan. 1.5.2015 Uudistunut liikuntalaki edellyttää kaikilta valtionapua saavilta lajiliitoilta voimassaolevaa yhdenvertaisuussuunnitelmaa.

Tutustu tietopankkiin Valo ry.:n sivuilla